Skip to main content
  • Vi hjälper dig med ditt bokslut!

Många beslut ska tas innan man gjort klart årsbokslutet. Självklart har vi en dialog för att väga olika alternativ mot varandra för att hitta den mest optimala lösningen för dig.

Vi stämmer av konton, periodiserar intäkter och kostnader och gör eventuella bokslutsdispositioner tex avsättning till periodiseringsfond och överavskrivningar.

I de fall vi sköter den löpande bokföringen är mycket av jobbet redan gjort löpande under året. T. ex uppbokning av preliminära avskrivningar, särskild löneskatt på pensionskostnader och lagerförändring. Det gör att du har koll på sifforna och bokslutet  kommer inte med några tråkiga överraskningar. Självklart upprättar vi årsredovisning och andra årshandlingar och ser till så det kommer in till Bolagsverket.

Smidigare kan det knappast bli!

Rapporter

Ibland är det lätt att se bokföringen som ett nödvändigt ont för att exempelvis kunna lämna in momsdeklarationen. Men för oss innebär löpande bokföring så mycket mer. Med rapporter månadsvis och analys av intäkter och kostnader kan man dra nytta av siffrorna. Att utifrån detta kunna ta rätt beslut är en nyckelfaktor för att utveckla ditt företag.

Månadsrapporter

Med rapporter månadsvis får du en överblick över hur ditt företag går. Detta anpassar vi för just ditt företag förser dig med balans- och resultatrapport, obetalda fakturor, nyckeltal med mera.

Analys och kommentarer

Tillsammans med rapporterna får du analyser och kommentarer. Hur går företaget och vilka trender finns vad gäller intäkter och kostnader?

Beslut

Att utifrån rapporter och kommentarer kunna ta rätt beslut är en nyckelfaktor för att utveckla ditt företag.

Redovisningsprogram

Vi är uppdaterade på en rad olika bokföringssystem även om vi främst använder Fortnox och Speedledger. Samtidigt finns en rad försystem för att hantera kvitton och utlägg, leverantörsfakturor samt mer anpassade system för just din bransch.

Tilläggstjänster

Självklart kan vi även hjälpa till med andra delar exempelvis

  • Löner
  • Fakturering
  • Leverantörsfakturahantering

Dela på arbetet

Om du som kund vill sköta delar av din bokföring exempelvis fakturering eller hantering av leverantörsfakturor är det inga problem. Med bra system är det lätt att dela på arbete. Du sköter vissa delar och vi tar hand om resten. Tillsammans skapar vi effektiva upplägg som frigör tid. Allt för att du ska kunna fokusera på att utveckla ditt företag.

Läs mer om digital redovisning