Skip to main content
  • Rådgivning i företagets alla skeenden!

Möjligheten med att ha en rådgivare att bolla idéer och tankar med kring olika ekonomiska satsningar för ditt företag är ovärderligt.

Att driva företag handlar till mångt och mycket om att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle. Det kan gälla företagsförsäljningar, skatteplanering, riskhantering och andra situationer där mycket står på spel. För att göra den processen enklare och skapa trygghet i besluten så finns våra rådgivare.

Starta företag

Det är många frågor som dyker upp när man planerar att starta en verksamhet. Ska jag driva verksamheten som enskild firma eller som aktiebolag? Vilken lön kan jag ta ut? Hur funkar det med moms? Lugn, vi reder ut alla frågetecken för att ge dig en kick-start i ditt nya företag.

Ändra företagsform

Om du driver ditt företag som enskild firma finns det ibland fördelar med att ombilda verksamheten till aktiebolag. Men det är inte alltid det är det bästa. Allt beror på dina förutsättningar.

Skatterådgivning

Vi tycker det är viktigt att betala rätt skatt. Vilket inte alltid är lika med att betala lägsta möjliga skatt. Vi tittar alltid på olika alternativ för att på så sätt optimera din skattesituation.

Budgetering

Att göra en budget för kommande år kan vara ett bra sätt att strukturera och målsätta sin verksamhet. Exempelvis hur mycket intäkter måste du ha för att nå en viss lön. Hur påverkas resultatet av ökade omsättning eller ökade råvarukostnader. Vi hjälper dig sen att fördela ut detta på kontonivå och de olika månaderna. När du sen får in siffrorna i ditt ekonomisystem får du löpande en uppföljning hur företaget går och hur du ligger till.